Om prosjektet

I 2021 mottok Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger 9,1 millioner kroner fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse til etablering av en fleksibel og distriktsvennlig sykepleierutdanning med geografisk tilknytning til Ryfylke. Høsten 2022 fikk 30 studenter tilbud om studieplass.

Ryfylke Interkommunale selskap (Ryfylke IKS) er samarbeidspartner i prosjektet på vegne av de fire følgende samarbeidskommunene: Hjelmeland, Suldal, Sauda og Strand. Målet med prosjektet er å utvikle en utdanningsmodell som på sikt kan rullere i ulike distrikter i Rogaland.

Studiet har samme studieplan som det ordinære bachelorprogrammet i sykepleie, men baserer seg i større grad på innovativ bruk av digitale læringsverktøy og læringsrom. Digitale løsninger er integrert med studentaktiviserende læring. Dette gjøres i tett samarbeid med NettOp, UiS sin avdeling for utvikling av digitale læringsressurser.

Scroll to Top