Om prosjektet

Det er et stort behov for flere sykepleiere i distriktene i Rogaland. Som en følge av dette tok Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger (UiS) initiativ til å opprette en distriktsvennlig sykepleierutdanning. Prosjektet ved UiS har søkt om økonomisk støtte og har fått tildelt 9,1 millioner kroner fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). Formålet er å etablere en distriktsvennlig utdanning med geografisk tilknytning til Ryfylke. 

Målet er opptak av 30 studenter fra og med høsten 2022. Det er også et mål å lage en utdanningsmodell som på sikt kan rullere i ulike distrikter i Rogaland.

Studiet blir tilrettelagt for studenter som på grunn av et ønske om å bli boende i et av distriktene ikke kan møte daglig på campus. Det helsevitenskapelige fakultet har inngått en samarbeidsavtale med Ryfylke Interkommunale selskap (Ryfylke IKS) på vegne av de fire følgende samarbeidskommuner: Hjelmeland, Suldal, Sauda og Strand.

Studiet vil basere seg på innovativ bruk av digitale læringsverktøy og læringsrom. Digitale løsninger skal integreres med studentaktiviserende læring i samarbeid med NettOp. Dette er UiS sin avdeling for utvikling av digitale læringsressurser.

– Vi håper at dette prosjektet kan gi økt tilgang til praksisplasser i distriktene og øke bruken av simulering og ferdighetstrening, sier Bjørg F. Oftedal. Hun er fungerende dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS.

Scroll to Top