Refleksjonsnotat

Eksempel på en refleksjonsnotat

1. Beskriv kort et konkret møte med en eldre pasient?

2. Hva gjorde jeg i møte for å etablere tillit og en omsorgsfull relasjon til pasienten?

3. Hvordan kan jeg begrunne med kunnskaper det jeg gjorde for å etablere tillit og en omsorgsfull relasjon?

4. Hvilke tanker, følelser og reaksjoner hadde jeg i forbindelse med denne situasjonen/dette møte?

5. Hva lærte jeg av denne konkrete situasjonen og hva vil jeg jobbe videre med?

Hovedvekten legges på punkt 2 og 3.

Last ned og skriv inn refleksjonsnotatet (se PDF fil under). Refleksjonsnotatet bør ikke overstige 1000 ord. Send så refleksjonsnotatet via mail til lærer og praksisveileder.

Scroll to Top